PetruSolonaru Motto: „Stă turma mea de oi și-o păstorește vântul” ... (Imn sumerian)
 
     E vremea să citim Orația „Mioriței” așa cum se cuvine când, prin voia celestă, ne aflăm în fața unui  text sacru: de la dreapta spre stânga!... Susțin aceasta întrucât așezata sa frumusețe e mai degrabă de domeniul gravitației, cel al întoarcerii centripete, al fuziunii zilei, față de acela al luminii, al toarcerii centrifugale, deci al fisiunii crepusculare. Pentru că direcția armonizată a descifrării izvodului alfabetic este de la holistica intuitivitate creativă a Inimii, de la Spirit, înspre analitica mediată/rațională a Minții, la Trup, în fond o călătorie inițiatică de sus în jos a translării sufletului sub scopul desăvârșirii operei alchimice. Așadar, o „coborâre” inversă, care adaugă și vederea tri-dimensională „de sus în jos” față de priceperea/inerția comună ce a privit (numai) pământul în bi-dimensionalitate: plat, istoric, finit... Mai ales că poema are o minunată legătură cu propoziția din Facere: „a fost seară a fost dimineață, ziua...” unde, lecturând spre stânga, de la Vest/Trecut înspre Est/Viitor și țintind, asemeni Fascinantei Albine, din Nord către Sud, în lauda Mărului Magnetosferei (Mărul Triadei: 3.6.9!), vom dumiri că după dimineața luminii vine adevărata zi: seara/noaptea gravitației („vidul fermecător”, grindeiul metafizic, cel ce ademenește ființarea prin ascunderea-i)... într-un spațiu structurat sub formă de urzeală ce are ochiuri asemănătoare cu „Vesica Piscis”, pănură ce se mișcă lexical, precum pulsațiile imensității, într-o unduire nesfârșită a Limbii Tăcerii...

cucuteni 6Ce? Credeati ca doar persii, egiptenii sau grecii se pot lauda cu civilizatii antice si lumi spectaculoase? Ei bine, si noi avem asezari romanesti preistorice apartinand unor culturi vechi de mii de ani, mai vechi chiar si decat unele civilizatii din vestita Mesopotamie si din nordul Africii.
Sa ne gandim de pilda la culturile Hamangia, Cucuteni ori Boian, intinse la est, respectiv la sud de Carpati, in mare parte pasnice, matriarhale, fascinante, pasionate de frumos, de arta si de olarit.
Da, au fost stabilite pe teritoriul Romaniei de astazi cu 3-4.000 de ani inaintea cunoscutilor daci si romani pentru care s-a creat o adevarata obsesie. Nimic rau in asta, daca nu am da insa la o parte si trecuturi mult mai importante, unele care au precedat marile si cunoscutele piramide egiptene, de exemplu!

sz3Abstract:
Based on some works of multimodal literacy in Anglo-Saxon world that have been taken into consideration in the new outlook of Romanian language and literature curricula for the secondary school, the notion of multimodal literacy, initially suggested by Gunter Kress and Carey Jewitt (London, Institute of Education, 1994 – 2005) and Maureen Walsh (2009) has two dimensions which plan the education of a “multimodal literate” pupil/student. The first dimension would be “media literacy”, underlining the need for literacy in producing and having access at multimodal information (that combine more semiotic resources, such as verbal language, gesture, images) and the second one dwells on recognizing the fact that the experience in teaching and learning interdisicplinary is intrinsic multisemiotic and multimodal. An important consequence of this way of conceiving/representing knowledge is the extension of semantic interdisciplinar area of the notion of text(s): oral and written; continuous, discontinuous and multimodal texts.     This study offer some didactic scenaries  for inter- and transdisciplinar applications  that  could be adapted for any level of primary and secondary school to.
Key words: transversal competences, interdisciplinar area, multimodal  literacy,  semiotical resources,  multimodal media literacy, multimodal texts.

 ecreator        Într-o vreme, am realizat nenumărate interviuri cu scriitori. Am cunoscut în acest fel cam 2/3 dintre  cei menționați  în dicționarul lui Marian Popa. Fascinanți mi s-au părut doi. Eleganța aristocratică și vigoarea cizelată, clocotul interior bine strunit, evocând „Ghepardul” lui Lampedusa, privirea de stăpân al inelelor compun și acum, în memoria mea, portretul unui ideal de masculinitate atemporală: Eugen Jebeleanu. La feminin, inteligența lipsită de inhibiții, un anumit tip de senzualitate care ignora trufaș orice concurență izvorâtă din sevele frumuseții sau ale tinereții în pârg, arta seducției prin cuvânt, grația ființei greu de privit, siguranța de sine și spiritul practic, surprinzător pentru o poetă capabilă de atâtea trăiri și vibrații sentimentale: Nina Cassian. Dar am întâlnit și talente în spatele cărora se ascundeau oameni jalnici, ori vanitoși egocentrici, visători incurabili, ori negustori de vorbe, foarte descurcăreți.
         În plan social, pe vremea aceea, scriitorul consacrat avea un statut bine definit, de invidiat, din care decurgeau nenumărate privilegii. Așa că nu e de mirare că mulți dintre colegii de liceu și apoi de facultate (Filozofie) visau nu doar să scrie versuri pe care să le citească la cenaclu, după ce le-au expediat ca bilețel de amor, ci să publice o carte și apoi să devină scriitori.

sz1Rezumat:

Vom porni de la valorile pe care se construiesc noile Programe de limba și literatura română pentru gimnaziu (2017) - dezvoltarea afectivității și a inteligenței/ înțelegerii -  precum și de la modelul de (re)lectură  hermeneutică în doi timpi: înțelegerea/ (re)lectura comprehensivă  și interpretarea/ (re)lectura interpretativă. Acestea le vom corobora cu modelul dezvoltării personale socotit ca dominant în didactica actuală a literaturii în Europa (v. Alina PAMFIL, Didactica literaturii. Reorientări, 2016). Scopul nostru este acela de a argumenta că dialogul cu valorile reprezintă o coordonată importantă a cultivării emoțiilor și a dezvoltării afectivității, deopotrivă cu inteligența în noile programe care combină complementaritatea dintre modelul anglo-saxon și modelul francofon. Întrebarea la care vom răspunde este cum se produce acest spațiu de reflecție și de acțiune privind lumea și condiția umană? Rezultatele noastre vor fi câteva variante de scenarii didactice și propuneri de strategii didactice pentru învățarea pe tot parcusrul vieții având în centru  (sub)tema Valorile.
Cuvinte cheie: lectura hermeneutică, extinderea înțelegerii, întâlnirea cu valorile, valori personale și/ sau sociale, valori morale și/ sau religioase, catharsis, învățarea pe tot parcursul vieții