CGM 180Joi, 4 februarie 2021, începând cu ora 10:30, s-a desfășurat ediția a IV-a a Colocviilor Revistei „Teleormanul Cultural”. Organizată în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede și cu Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport, manifestarea culturală, care a durat aproximativ o oră și jumătate, a fost moderată de dna Monica Tuinete, referent creație artistică.

 Mai întâi, a luat cuvântul dl Silviu Arsu, directorul Casei Municipale de Cultură, care ținut să mulțumească tuturor celor prezenți că și-au rupt puțin din timpul lor pentru a participa la această sărbătoare a culturii roșiorene și teleormănene. După aceea, dna Monica Tuinete a prezentat numeroasele activități din program, care aveau să țină trează atenția publicului iubitor de cultură și literatură.

 

Primul punct pe ordinea de zi a fost acordarea premiilor revistei „Teleormanul Cultural”, pe anul 2020. Juriul, alcătuit din criticii literari Domnița Neaga (președintele juriului), respectiv Cristian Gabriel Moraru și Iulian Bitoleanu (membri ai juriului), a hotărât acordarea a 11 premii, după cum urmează: Premiul pentru Debut „Vlăstare lirice teleormănene” — Daria Nicoleta Harabagiu; Premiul pentru Debut „Vlăstare lirice teleormănene” — Daria Gabriela Florica; Premiul pentru Poezie Marian Raicu, pentru volumul Țara exilului interior… (Editura Tipoalex, Alexandria, 2020); Premiul pentru Proză Iulian Chivu, pentru volumul Cenușa tatălui (Editura Sitech, Craiova, 2020); Premiul pentru Istorie literară — Stan V. Cristea, pentru vol. Eminescu și Teleormanul. Un caz pentru istoria literară (Editura Aius, Craiova, 2020); Premiul pentru Publicistică — Elena Buică-Buni, pentru întreaga activitate publicistică desfășurată atât în țară cât și în diaspora; Premiul pentru Pictură — Eugenia Dumitriu, pentru lucrările prezentate în cadrul expoziției Dor de copilărie; Premiul pentru Opera Omnia — Gheorghe Vlad, pentru întreaga activitate publicistică desfășurată în slujba culturii teleormănene și naționale; Premiul Special pentru Poezie „Nicolae Vălăreanu Sârbu” — Petronela Apopei, pentru întreaga activitate literar-artistică desfășurată până în prezent; Premiul Special pentru Critică Literară „Romulus Toma” — Daniel Luca, pentru cartea Raftul de la colț, vol. III (Editura Castrum de Thymes, Giroc, 2020); Premiul pentru Cel mai bun editor al anului 2020 — Ioan Romeo Roșiianu, director al editurii Ecreator din Baia Mare.

Personalitatea culturală care a înmânat premiile, în aplauzele tuturor, a fost poeta și criticul literar Domnița Neaga, președintele juriului. Dintre cei unsprezece laureați, au fost prezenți doar o parte, restul lipsind din motive întemeiate.

Alt moment important l-a constituit lansarea nr. 15 al revistei „Teleormanul Cultural”, despre care a luat cuvântul redactorul-șef al acesteia, dl Cristian Gabriel Moraru. Domnia sa a prezentat cel mai recent număr al revistei, apărut în decembrie 2020, precizând că la finele lunii februarie 2021 urmează să apară și primul număr pe anul 2021.

Despre revista „Teleormanul Cultural”, care, în câțiva ani de la înființare, a ajuns o publicație de anvergură națională, în ea publicând nume reprezentative ale culturii teleormănene, dar și din restul țării sau din diaspora, a vorbit și dl prof. Ion Scarlat, unul dintre distinșii colaboratori ai revistei, care a prezentat-o din punct de vedere statistic.

Au urmat apoi trei comunicări literare care au captat interesul publicului iubitor de cultură. Prima dintre ele a fost „Un cărturar care și-a depășit veacul”: B. P. Hasdeu, comunicare susținută de prof. dr. Iulian Bitoleanu, redactor-șef adjunct al revistei „Teleormanul Cultural”, care a abordat în special o ipostază a creativității acelui „geniu de o înspăimântătoare vastitate”, după cum, pe bună dreptate, l-a numit Mircea Eliade pe Hasdeu, și anume, Hasdeu jurnalistul și ctitorul de reviste.

A doua comunicare a fost susținută de scriitorul, criticul literar și editorul Ioan Romeo Roșiianu, secretar general al revistei „Teleormanul Cultural”, care ne-a vorbit despre Condiția jurnalism(t)ului cultural în societatea românească de azi, din perspectiva jurnalistului cu vastă experiență care este.

Ultima comunicare tot pe aceeași temă de actualitate — jurnalismul cultural — a fost cea susținută de prof. Cristian Gabriel Moraru, fondatorul și redactorul-șef al revistei „Teleormanul Cultural”, care a adus în prim-plan un topic interesant, și anume, Presa culturală teleormăneană, referindu-se în principal la cele trei publicații culturale existente la Roșiori de Vede și Alexandria — cei doi poli culturali ai județului — mai precis, ziarul „Drum”, un ziar cu un profil cultural distinct, și „Teleormanul cultural”, revistă de cultură și atitudine, ambele fiind publicații roșiorene, respectiv revista literară „Caligraf” de la Alexandria, revistă aflată sub egida Uniunii Scriitorilor din România, restul ziarelor care mai apar în capitala actuală a județului Teleorman nemaiavând nici măcar pagina culturală. Acesta își exprima totodată regretul că nu există mai multe publicații culturale care să contribuie la educarea spiritului public din Teleorman.

Punctul culminant al întâlnirii l-a constituit, fără nicio îndoială, lansarea cărții scriitorului și criticului literar Cristian Gabriel Moraru, și anume, Libertatea sinelui unic, poezii (Editura Aius, Craiova, 2020), pe care a prezentat-o succint scriitorul, criticul literar și editorul timișorean Daniel Luca. Finalul manifestării a surprins o sesiune de autografe acordate de autor tuturor celor doritori și iubitori de literatură.

În pofida pandemiei, chiar dacă într-un cerc restrâns și respectând normele de sănătate și de distanțare socială, potrivit legislației actuale în vigoare, iată că la Roșiori de Vede, oamenii rămân uniți prin cultură, aceste Colocvii culturale, manifestate sub egida revistei „Teleormanul cultural”, devenind deja o tradiție care merită continuată cu prisosință.

Colocviile revistei TELEORMANUL CULTURAL