chPrin prezentul material: 1) nu se promovează o atitudine contra unui vaccin de combatere a COVUD-19, pe care mi-l doresc și eu, dar numai dacă (a) există certitudine asupra efectelor sale benefice şi (b) există garanţia că acesta nu va cauza grave efecte secundare; 2) se atrage atenția asupra enormelor interese politice şi comerciale care există cu acesta, care pot conduce la adoptarea unor decizii de aplicare a unui vaccin cu neajunsuri, care poate afecta grav sănătatea și viața a unei mari părți din populația lumii și a urmașilor acesteia.

În întreaga lume se poartă discuţii aprinse cu privire la faptul dacă vaccinarea contra COVID-19 trebuie să fie obligatorie sau facultativă.
Este o problemă care priveşte sănătatea şi viaţa fiecărui cetăţean şi chiar şi a urmaşilor săi ca urmare a faptului că un asemenea vaccin ar putea interveni și în materialul genetic al celui injectat, modificând în mod nedorit zestrea genetică a acestuia.


În cazul unui vaccin contra COVID-19 cu grave efecte secundare negative, daunele genetice sunt ireversibile (genetic) şi ireparabile, defectele genetice sunt pentru totdeauna, pentru tot restul vieţii, care se poate transmite şi la urmaşi.
În prezent nu se ştie care vor fi posibilele efecte secundare, aşa cum a mai fost cazul şi cu alte medicamente, dintre care unele au fost catastrofale, bine descrise în cartea „Mafia farmaceutică şi agroalimentară” de Louis de Brouwer. Aceste efecte, care pot să fie devastatoare pentru umanitate, pot să apară chiar şi peste zeci de ani şi la descendenţii celui vaccinat.
 Acestea sunt principalele argumente pentru care se consideră, justificat, că aplicarea unui vaccin contra COVID-19 cu neajunsuri reprezintă o gravă crimă contra umanităţii.
La acest articol, trimis anterior, am primit numeroase ”opinii”, dintre cele mai diverse, printre care și următoarea: ”Vaccinarea obligatorie este o crimă infinit mai gravă decât camerele de gazare ale lui Hitler.”
Enormele interese politice şi comerciale care există cu vaccinarea obligatorie contra COVID-19 sunt principalele cauze care pot conduce la adoptarea unor decizii, cu adevărat criminale, de aplicare a unui vaccin cu defecte.
Caracterul acestor decizii este agravant (crimă cu premeditare) în cazul în care se dispune obligativitatea vaccinării contra COVID-19 a întregii populaţii cu un vaccin asupra căruia (1) nu există certitudine asupra efectele benefice ale acestuia şi (2) nu există garanţia că acesta nu va cauza grave efecte secundare.
Dar, chiar dacă ar avea loc o asemenea crimă împotriva umanităţii, şi acum, ca şi în alte cazuri, vor exista „vinovaţi fără vină”. Istoria oferă numeroase exemple de cazuri în care afacerile politice şi comerciale s-au făcut cu preţul sănătăţii şi al vieţii a milioane şi chiar a zeci de milioane de oameni, dar fără ca cei vinovaţi să fi fost traşi la răspundere.
În cazul în care se va hotărî vaccinarea obligatorie contra COVID-19, deciziile nu se vor lua de către specialiştii din fiecare țară, după o consultare a populaţiei sale, ci de către decidenţii de la nivel european sau mondial, care hotărăsc tot mai mult asupra destinelor noastre, şi nu totdeauna spre binele nostru.
Sunt o persoană de aproape 73 de ani, cadru didactic universitar, scriitor şi jurnalist, cu probleme de sănătate (ca marea majoritate a celor în vârstă de peste 60 de ani), care aș fi de acord să fiu vaccinat obligatoriu contra COVID-19, dar numai în condițiile în care studiile cu o temeinică fundamentare științifică, recunoscute la nivel internațional, vor garanta 1) că sunt sigure efectele benefice ale acestuia şi (2) că acesta nu va cauza grave efecte secundare.
La acest articol, trimis anterior, am primit și opinii prin care se menționează faptul că ”Pai bineînțeles că se vor găsi studii temeinice recunoscute la nivel internațional  care vor garanta”.
Deci, numeroși cetățeni nu mai au încredere nici în @studiile cu o temeinică fundamentare științifică, recunoscute la nivel internațional, care vor garanta 1) că sunt sigure efectele benefice ale acestuia şi (2) că acesta nu va cauza grave efecte secundare”.
Pentru populația din orice țară, încrederea în acest vaccin ar crește destul de mult în condițiile în care decidenţii de la nivel suprastatal (mondial şi european) şi naţional (preşedintele țării, şeful guvernului, parlamentarii, miniştrii etc.) s-ar vaccina, efectiv şi în mod real, cu vaccinul oferit populaţiei.
În opiniile primite la acest articol, trimis anterior, se exprimă convingerea persoanelor respective că decidenţii de la nivel suprastatal şi naţional nu se vor vaccina cu același vaccin care este oferit populaţiei pentru vaccinarea facultativă sau obligatorie.
Onestul cetățean își pune fireasca întrebare: dacă aceşti decidenţi sunt atât de convinşi de vaccinul pe care îl oferă populaţiei ca fiind sigur în efectele sale benefice (și nu sunt ipocriți), de ce nu se vaccinează ei primii, dar cu acelaşi vaccin pe care îl oferă populaţiei ca fiind sigur, și nu cu altul ?
Este un alt argument, foarte serios, pe care îl are în vedere populaţia, în gândirea sa simplă, dar foarte corectă.