Prezentul volum deschide o serie nu numai de punţi pentru minte şi suflet ci şi o adevărată provocare de întoarcere la originile cuvântului.

„Prietenii literare Baia Mare - Sibiu” este primul pas făcut înspre (con)fraţii din Sibiu, oameni de litere deja dedaţi la manifestări de anvergură şi angrenaţi în acţiuni de substanţă măcar cu ocazia Capitalei culturale europene, titlu pe care l-a avut Sibiul în anul 2007, împreună cu Luxemburgul.

Este o încercare firească de apropiere, o dovadă că spiritul de gazdă cu care Baia Mare a clădit cândva Şcoala baimareană de pictură este încă foarte viu, ba chiar mai mult decât a fost.

Este un salt în timp, dar şi o subliniere a realităţii, o necesitate a construcţiei, a apropierii de semeni asemănători în preocupări.

Prezenta lucrare se naşte cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Baia Mare şi se vrea temelia unei adevărate Şcoli băimărene de literatură, o dovadă că valori încă nepreţuite la justa lor valoare vieţuiesc în acest loc, pentru unii la marginea României situat, pentru noi în centrul Europei, la Km O al Europei.

Prezenta lucrare este o dovadă că se poate colabora cu autorităţile locale pe chestiuni cu adevărat de interes public, o dovadă că există disponibilitate şi aplecare înspre cultură şi actul în sine al creaţiei.

Atenţia acordată proiectului nostru se datorează nu neapărat faptului că Baia Mare candidează cu reale şanse de succes pentru statutul de Capitală europeană 2021, ea fiind o continuare a demersurilor de sprijinire şi împlinire a valorilor locale.

Într-o altă ordine de idei, prin astfel de întâlniri cu scriitorii valoroşi din alte zone ale ţării vrem să punem nemijlocit în valoare şi-ntr-o cinstită şi corectă lumină propriile valori.

E un demers cu atât mai firesc cu cât într-o lume clar aservită banului şi-n care visul şi poezia nu mai sunt decât rar monede de schimb, ele pălind de regulă în faţa îmbuibaţilor zilei.

Este un demers cu atât mai firesc cu cât poate tocmai datorită mijloacelor materiale puţine avute la îndemână scriitorii nu mai reuşesc să editeze cărţi în tiraje consistente, unele care să le permită să facă o distribuire la nivel naţional, ceea ce face ca multe cărţi valoroase apărute în Baia Mare să nu fie cunoscute şi recunoscute în Sibiu, sau invers, ca să mă refer numai la substanţa acestui proiect.

Vor mai urma întâlniri identice, la Cluj - Napoca, Tg Mureş, Satu Mare, Bistriţa sau Iaşi, ca să mă refer numai la cele cu care s-au stabilit deja legăturile.

Toate ne dorim să se soldeze cu astfel de volume colective, unele care să le permită scriitorilor băimăreni să fie cunoscuţi mult mai bine în acele zone ale ţării, dar şi unele care să le permită iubitorilor de literatură din municipul nostru să ia pulsul şi să cunoscă alte valori, astfel putând să-şi preţuiască cu adevărat scriitorii cu care se întâlnesc zilnic şi să îşi dea seama de adevărata valoare a acestora.

Alfel spus o provocare, dar şi un firesc îndemn la cinstirea antumă a omului creator, un strigăt de alarmă, de disperare dacă vreţi, ca să nu mai fie aceştia cinstiţi şi lăudaţi şi preţuiţi abia după moarte, când este tardiv.

Ajutaţi astăzi creatorii pot da mai mult din darul cu care-au fost înzestraţi, pot bucura şi încânta mai mult, ei înşişi putând fi mai împliniţi şi mai egali cu propriile dimensiuni şi vise.

Într-o altă ordine de idei vrem să punem bazele unei adevărate Şcoli băimărene de literatură, pentru că în afară de pictorii identificaţi drept continuatori ai celebrei Şcoli băimărene de pictură celelalte categorii de creatori sunt oarecum nedreptăţite în momentul de faţă din acest punct de vedere.

E începutul unui drum lung, temerar poate, unul în care ne vom lovi şi de zâmbete ironice şi de indiferenţă, însă fiecare pas va fi făcut bine, calculat, astfel încât, în timp, fiecare localitate şi centru cultural către care ne vom duce spiritul locului şi al creaţiilor noastre să fie ombilical legat de Baia Mare prin fire nevăzute de spiritualitate şi prietenie.

Astfel Baia Mare va deveni o Capitală a literaturii române, pentru că dinspre ea către aceste localităţi vor porni adevărate raze de simţire şi căldură, de românism curat, de frumuseţe şi de bunătate, harta ţării noastre urmând a avea altfel de punţi şi drumuri până în această zonă binecuvântată de Dumnezeu.

Legaturi directe, drumuri directe, punţi de suflet directe.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!