suflete    Citind volumul de versuri „Suflete descătușate” de Mariana Kiss, descoperi, cu fiecare poem parcurs, faptul că te afli  în fața unor autentice frământări poetice ale căror roade sunt aștenute, cu vigoare literară în paginile cărții incluse în colecția „Poesis” a Editurii băimărene „Ecreator”.
     „Adunate cu migală/în nopți târzii, dintre stele” gândurile scriitoarei sunt lipezi și puternice și, deși, sunt turnate în binecunoscuta matrice a versului alb, dar și în rime, acestea sunt șlefuite atent, fiind trecute prin fuiorul unor sentimente și emoții multiple generate de „pulpele tăcerii” de „umbra infinitului”, de nestigherita trecere a timpului, de adâncimea celestelor abisuri, de „cerdacul visului”, de „jocul destinului” ori de „eternitatea iubirii”.
    Atunci când scrie, eu-l liric suferă un proces de debublare, tăcerile-i devin poetei mai adânci  iar, de pe creasta gândurilor sale, amintirile zvâcnesc, pe aripi de vers, ca un nestăvilit havuz creator, în centru căruia tronează, cu susur ademenitor, iubirea. Abia atunci când purcede în căutarea iubirilor pierdute, sufletul autoarei începe să renască și să își împlinească menirea „lăsând urme-n lut și pe hârtie” așa cum își intitulează una dintre poezii.


    Scriind, Mariana Kiss se desprinde din buclele timpului și pășește în tainicul centru al nopții  cu speranța că regăsitele iubiri se vor prelinge din nou printre degetele palmelor sale, încercate de filosofia vieții. Cu gândul departe, pe un arc al timpului ce nu se mai întoarce, scriitoarea își stinge dorurile în orizontul poeziei. Doar versul bine scris îi îndulcește tristețile și o aduce mai aproape de aripile speranței. Eliberată de teama de a se afla singură în marea furtună a vieții, scriitoarea își drege glasul sufletului și invocă iubirea, chemând-o de prin visele universului, căutând-o într-un univers paralel, așteptând să-i apară în „versul ce n-are nemurire”.  Scriitoarea tânjește, așadar, după o iubire infinită și așteaptă să îi fie dăruită cu o sinceră și descătușată pasiune.

„îmbrățișează-mă
vreau să simt
universul când țese
din firul sidefiu al lunii
mângâierile-ți divine

astrele coboară în ochii tăi luminându-i
harpele îngerilor își lasă sunetele peste noi
într-un voal al nopții abia perceptibil

îmbrățișează-mă
vreau să simt tainica iubire
ce strânge în degetele-i lungi albastre
sufletul meu descătușat.” („Tainica iubire”)

    Doamna Mariana Kiss nu se află în căutarea sensului filosofic al dragostei, ci dorește o iubire concretă. Așa cum scrie în poemele din volum, vrea să-și facă adăpost în brațele iubitului, așteptă cu nerăbdare să îl țină de mână, vrea să îi asculte cuvintele picurate cu iubire, dorește să își simtă inima prinsă „într-un tangou argentinian/dansat în ringul amurgurilor”. Pentru iubire, gândul înfocat al scriitoarei riscă tot, fiindcă știe că doar partizanii, poveștilor de dragoste împărtășite, se pot lua la trântă cu eternitatea, evadând din absurdul și banalitatea fiecărei zile.
„partitură în cheia sol sunt pentru tine
mă dezlegi cu fiecare freamăt al plăcerii
trena vremurilor încântat te ține
făuritor de artă în clipele învierii
ne ridicăm la ceruri în nopțile cu lună plină
luceferi lucitori în ochi ți se așează
îmi împletești din perseide și cânt  cunună
îți place cum versul meu cu-al tău valsează” („Broderia arcușului viorii tale”)

    Exprimările estetice, specifice poemelor incluse în volum, sunt candide, inspiră și farmecă, fiind alcătuite din  imagini vizuale și auditive neașteptate, care celebrează bucuria autoarei de a se exprima prin scris. Pentru a nu opri curgerea gândului picurat cu har, poeta renunță la majuscule, în versurile sale, și se prinde în fiorul creației, fără plasa de siguranță a unor exprimări academice și acut stilizate. Neîndoielnic, Mariana Kiss este o scriitoare originală și modernă, ce, cu modestie, se autodefinește : „un simplu om /care și-a întâlnit muza / care-și scrie gândurile”.
    Am certitudinea că, după cum ajunge să demonstreze în volumul „Suflete descătușate”, doamna Kiss  a conceput o poezie durabilă, care va trece examenul timpului, atât, datorită caracterului universal al tematicii abordate, cât și datorită abilităților sale literare exemplare. Talentul deosebit și râvna scrierii o vor purta, negreșit,  spre inimile cititorilor, de azi și de mâine, oferindu-le acestora ocazia de a-se regăsi în creațiile din carte, împărtășind năzuințe, sentimente și experiențe de viață similare.