sufletePoeta Mariana Kiss, în volumul său „Suflete descătușate”, publicat în 2024 la Editura eCreator din Baia Mare, ne propune o incursiune profundă și reflexivă în sufletul uman, o călătorie lirică plină de sensibilitate și emoție, care reușește să capteze esența trăirilor interioare printr-un limbaj poetic rafinat și imagini de o grație aparte.
Volumul este structurat în mai multe secțiuni, fiecare poezie având propria sa tematică și tonalitate, toate fiind unite de un fir roșu: dorința de autodefinire și de găsire a unui sens în tumultul existențial. Poeziile Doamnei Mariana Kiss sunt caracterizate de o textură conotativ-denotativă complexă, unde limbajul direct și precis se împletește armonios cu cel metaforic și intuitiv, creând astfel o țesătură lirică densă și captivantă.
Stilul autoarei este unul meditativ și introspectiv, adesea folosind imagini puternice și simboluri pentru a exprima emoții adânci și complexe. De exemplu, în poezia „răstignită între două lumi”, domnia sa explorează identitatea și dualitatea ființei, folosindu-se de imagini sugestive precum „cuvântul în locul pernei” și „magnolii în toiul anotimpurilor” pentru a sublinia tensiunile interioare și căutarea sensului personal.


În „ecoul pierdut”, Poeta reflectă asupra regretelor și amintirilor, personificând dorul ca pe un crupier nemuritor și folosind metafore precum „lacrimile amintirilor” pentru a descrie durerea refulată și neîmplinirile trecute. Aceste teme de autoanaliză sunt recurente în întreaga colecție, fiecare poezie fiind o confesiune lirică a sufletului.
Doamna Mariana Kiss se folosește de diverse tehnici literare moderne pentru a-și construi universul poetic. De la metafore elaborate și imagini vizuale puternice până la personificări și aluzii mitologice, fiecare element contribuie la crearea unei atmosfere onirice și contemplative. De exemplu, în „leagănul sorții”, imaginile tactile și vizuale se împletesc într-o descriere delicată a intimității și a legăturii spirituale dintre indivizi: „ți-ai odihnit încă o dată geana pe geana mea”.
Poezia modernă a Doamnei Mariana Kiss se situează la intersecția dintre lirismul clasic și tehnicile narative contemporane, înrudită prin atmosfera sa cu lucrările unor poeți ca Nichita Stănescu sau Ana Blandiana, dar cu o voce distinctă și originală. Poeziile sale explorează teme universale ale existenței umane, precum iubirea, suferința, și căutarea identității, dar o fac printr-o prismă personală, aducând un plus de autenticitate.
De exemplu, poezia „litere răzvrătite” este o meditație lirică asupra căutării și pierderii, împletită cu imagini și simboluri puternice care subliniază complexitatea și intensitatea trăirilor interioare.
Ideea centrală a poeziei este căutarea unei prezențe sau a unei esențe pierdute, sugerată prin metafora literelor răzvrătite. Aceste litere, împrăștiate și dezordonate, devin simboluri ale fragmentării și ale dificultății de a găsi coerența și sensul într-un univers confuz și haotic. În acest context, căutarea devine un act de navigare printre amintiri și emoții contradictorii, unde speranța și dezamăgirea coexistă.
Metafora centrală a poeziei, „literele răzvrătite”, sugerează dificultatea de a structura și înțelege trăirile interioare. Aceste litere sunt personificate, ele „se lovesc” și sunt „îngrămădite la marginea uitării”, ceea ce conferă dinamism și vitalitate propriei lor existențe.
„Parfumul ultimelor petale de dor” este o metaforă ce creează o imagine senzorială combinând elementul olfactiv (parfumul) cu cel vizual (petalele) și cu cel emoțional (dorul). Sugerează fragilitatea și efemeritatea amintirilor și emoțiilor pierdute.
„Lacrimă din geana iernii” este o imagine personificată care dă iernii capacitatea de a plânge, simbolizând frigul și durerea interioară pătrunzând adânc în sufletul căutătorului de comori interioare.
„Frigul se unduie în valuri dantelate cu promoroaca unui descântec păgân” este o imagine bogată și complexă aducând în prim-plan frigul ca un element aproape tangibil și vizibil. Promoroaca și descântecul păgân sugerează un ritual străvechi și misterios, accentuând ideea de căutare și speranță într-un context necunoscut și arhaic.
Poezia este construită pe versuri libere, fără rimă sau ritm fix, ceea ce reflectă ideea de dezordine și căutare necontenită. Acest tip de structură subliniază caracterul fragmentat al experiențelor și amintirilor evocate.
Sonoritatea poeziei este dată de aliterațiile și asonanțele subtile, precum în „frigul se unduie în valuri dantelate” și „promoroaca unui descântec păgân”, care adaugă un ritm melodic intern și susțin atmosfera de vrajă și melancolie.
„Te caut printre litere răzvrătite și nu-mi ești”. Finalul poeziei introduce o notă de disperare și pierdere definitivă, subliniind contrastul dintre efortul de căutare și rezultatul negativ. Această antiteză accentuează sentimentul de alienare și singurătate.
Mijloacele artistice folosite de Poeta Mariana Kiss sunt în deplin acord cu ideea poetică centrală. Metaforele și personificările intensifică sentimentele de haos și pierdere, creând o atmosferă melancolică și reflexivă. Imagistica bogată și detaliată contribuie la conturarea unui peisaj interior complex încărcat emoțional, în timp ce structura liberă a versurilor reflectă căutarea neîncetată și lipsa unei soluții clare. Antiteza finală între căutare și absență aduce un punct culminant în poezie, evidențiind tragedia și frumusețea efortului uman de a găsi sens și coerență în tumultul interior.
Astfel, „litere răzvrătite” este un exemplu excelent de poezie modernă în care forma și conținutul se împletesc armonios pentru a crea o experiență lirică memorabilă.
„Suflete descătușate” este un volum de poezie care invită cititorul într-o călătorie de neuitat. Limbajul poetic bogat în imagini și metafore, reușește să capteze și să exprime complexitatea trăirilor umane într-un mod unic. Fiecare poezie este o cale către sufletul autoarei, oferindu-ne o perspectivă intimă asupra luptei sale interioare și a căutării sensului existenței. Este o lectură benefică pentru oricine dorește să exploreze adâncimile poeziei moderne și să se lase purtat de magia limbajului poetic al Doamnei Mariana Kiss.