Maid CorbicDO NOT CUT TREES

Everyone remembers the sum
leads to ruin
the world needs space
to be related to nature

Even though we are unmarried
hope still lies
in the sheath of fate
woven into threads of colorPowerful ax swing
the tree falls and the fruit from it
causing global warming
due to human negligence

It is important that someone warms up
while humanity suffers
glaciers are also melting
accordingly, nature does not tolerate carelessness

Lots of floods and tears
in baby fat which
every day he just wants
real play and fun

Glaciers when they melt
general unrest is created
because panic reigns
in people and the world

So let's take care of the trees
because every day is special
and let's protect nature
she is everything to us

NEMOJTE SJEĆI DRVEĆA

Svi se sjećaju šume
vodi u propast
svijetu je potreban prostor
biti u vezi sa prirodom

Iako smo neoženjeni
nada i dalje leži
u korica sudbine
utkana u niti u boji

Snažan zamah sjekirom
drvo pada i plod sa njega
izaziva globalno zagrevanje
zbog ljudskog nemara

Bitno je da se neko zagreje
dok čovečanstvo pati
glečeri se takođe tope
shodno tome, priroda ne podnosi nemar

Puno poplava i suza
u bebinoj masti koja
svaki dan samo želi
prava igra i zabava

Glečeri kada se tope
stvara se opšti nemir
jer vlada panika
u ljudima i svijetu

Pa hajde da se pobrinemo za drveće
jer svaki dan je poseban
i čuvajmo prirodu
ona nam je sve