În urmă cu aproape trei ani simplă discuţie între prieteni a generat apariţia revistei „eCreator”, o publicaţie cu deschidere maximă, în care ţinta principală a fost apropierea între semeni, scopul fiind realizat printr-o serie întreagă de antologii, volume colective sau reviste care-au unit creaţiile scriitorilor din toate colţurile ţării, cei mari fiind puşi alături de debutanţi, cei consacraţi alături de cei care abia acum buchisesc slova şi substratul acesteia.
Un demers temerar şi firesc în acelaşi timp, fiind de notorietate faptul că informaţia culturală circulă greu în forma tipărită, în pofida generozităţii de moment a vremurilor, a oportunităţilor tehnologice.
Aşadar, în nici trei ani de zile „eCreator” a devenit un brand cunoscut şi recunoscut, realizările avute în această perioadă amprentând foarte multe destine literare, schimbând radical cursul altora, descoperind şi debutând aproape 100 de caractere, aproape toţi confirmând şi editorial, ulterior.


Vremea de bilanţ îngăduie bucurii şi rememorarea multor realizări, dar determină necesitatea ridicării continue a ştachetei, fiind normal procesul de selectare a valorilor, fiind firească necesitatea ca mutarea decisivă în stabilirea propriului destin literar şi artistic să le aparţină autorilor în sine.
Aşadar, ideile cu care-am plecat la drum acum sunt certitudini şi proiecte împlinite, deşi atunci păreau futuriste, tot curentul „marca eCreator” dovedindu-se unul avangardist în primul rând prin apropierea de semeni, conceptul de „Prietenii poetice” părând altfel a fi un nonsens într-o lume a vanităţilor exacerbate, a orgoliilor inutile şi-a conceptelor de castă.
Cu puţin timp înainte de intrarea la tipar a acestei antologii care adună-ntre coperţile ei semnătura a nu mai puţin de 72 de poeţi şi a 5 prozatori, revista ECREATOR a urcat pe locul 10 - pentru prima dată în Top Ten-ul celor mai citite reviste de cultură pe internet - fapt care confirmă viabilitatea proiectului generat de o mână de oameni, proiect cu o viziune care i-a făcut pe mulţi să ridice a neîncredere sprânceana la început.
Aşadar, în pofida scepticilor „de specialitate”, a cârcotaşilor şi a opozanţilor, povestea a mers mai departe, merge mai departe şi sigur va merge mai departe câtă vreme îmi mai este îngăduit a fi.
Antologia „Lacrima dragostei” s-a născut din alăturarea creaţiilor a 77 de autori români din ţară şi străinătate - ca şi până acum - şi propune lectorului o paletă largă a creaţiei autohtone, o luare de puls elocventă pentru starea corectă şi mersul literaturii contemporane.
Parcurgând textele care-au fost selectate de la autorii incluşi poţi avea o imagine panoramică a acestui moment artistic românesc, poţi să-ţi formezi o părere despre direcţia în care se merge, sau să îţi imaginezi ziua de mâine.
Dincolo de cârcotaşi - oameni care, de regulă nu fac nimic - şi acest demers „marca eCreator” fixează-n conştiinţă publică un nou produs editorial menit să pună sub luminile rampei nume şi caractere.
Misiunea noastră se încheie aici cumva, de fiecare autor inclus în parte depinzând efectiv evoluţia lui artistică viitoare.
Un volum consistent, o radiografiere a scriiturii contemporane, un demers prin care ne propunem să îi evidenţiem pe cei care se apleacă cu respect mult asupra albului hârtiei.
Totodată, această antologie devine un adevărat instrument de lucru pentru bibliotecari şi o şansă pentru cititorul împătimit de-a lua repede pulsul unui fenomen artistic.