cornea     Prin Editura Ecreator,  în colecţia ,,Copilăria”, sub îndrumarea poetului, scriitorului, publicistului şi editorului Ioan Romeo Roşiianu, poeta Cornea Viorica ne prezintă cartea de poezii:  Aripi de lumină , creaţii ce vin din  lumea mirifică a copilăriei, care pot fi transformate uşor în poveşti sau povestiri pentru copii. De remarcat talentul poetic al autoarei dar şi fiinţa sa deosebită care trăieşte în lumea copilăriei, dând naştere unei cărţi precum gândirea şi viaţa celor mici.  Cu un bagaj deplin de sentimente al începutului de viaţă, surprinde stări ale fiinţelor, plantelor, animalelor: ,,Măgăruşul hotărât” Când nu a mai putut să rabde,/ poverile de cărat,/ de la stâna din pădure,/ măgăruşul a plecat.   ,,Gărgăriţa şi lămpiţa” gărgăriţa rătăcită,/ a-ntâlnit un licurici,/ gata să-i lumine calea/ Pân la tufa de urzici. ,,Lumea culorilor”,,trei culori dintr-o cutie,/ s-au gândit şi – au cugetat.../ Că menirea lor pe lume-i/ Să se apuce de pictat/.  Poeziile au tâlc, au morală: ,,Pe vulpiţa cea şireată,/ ce fura din curţi găini,/ am găsit-o atârnată... /Intr-un laţ, în mărăcini. 

Autoarea are un areal extrem de bogat de creaţie începând cu prezentarea anotimpurilor. În poezia Primăvara – cuprinde  un univers întreg al mediului copilăriei, fluturaşul, narcisa, zambila, rândunica, pisicuţa, broscuţa, ariciul, bobocii de trandafir, soarele, luna. La fel şi în poezia: Un cireş uitat în floare. Autoarea demonstrează desfăşurare de vers şi rimă lejeră:  ,,Pe cărări sculptate-n palme/ Curg petalele din flori.../ Noaptea-şi pune la gât salbe.../ Zorilor să dea culori. Sau în poezia Sub vraja florii de salcâm , cuprinde o lume aparte, de vieţuitoare furnici, gândaci, licurici, musculiţe, albine, rândunici, buburuze, ,,Trimisă-n lume de o fată mare,/ să-i afle tainic peţitor. La asemenea creaţie să ne gândim ce suflet ni-se înfăţişează. Pentru generaţiile noi, pentru lumea copilăriei de care uneori uităm prea repede  această creaţie, acest ambient copilăros este un capital preţios în formarea estetică şi reprezentativă a copiilor contribuind la cizelarea fiinţei, la trăsături de formare umană pe parcursul întregii vieţi. Modelul este însuşi creatoarea, cum trăieşte într-o lume fericită, miraculoasă a binelui, frumosului. Exemplu: Toamna în grădină -  se constată că autoarea dispune de o mare lejeritate, degajare în creaţie, că fiinţa ei, e precum copilăria şi creaţia pe măsură. Nu lipseşte nici mirificul zăpezii; ,,Un fulg vesel de zăpadă,/ rătăcind şi neumblat.../ pe pervazul ce dă-n stradă.../ Strălucind s-a aşezat.  Fulgul de zăpadă .  Sau ,,piţigoiul n-a plecat/ A rămas să stea la noi,/ căutând pentru iernat,/ frunzuliţe de fân moi.  Piţigoiul.  Şi aşa toate creaţiile din această carte, creează o lume pe care autoarea o trăieşte integrată, şi de care nu ţinteşte să se despartă sau nu concepe o trăire în afara ei, sau aceasta este viaţa ei. Acestea sunt aripile ei de lumină.