Sima 180La Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc o triplă lansare de carte: Ionela Amalia Sima (debutantă) – „Oglinda sufletului (poezie); Ionel Sima (la al şaptelea volum) – „Roua florilor de primăvară” (poezie) şi Mariana Cristina Popan (coordonator antologie) – „Condeie literare sportive”(culegere de texte literare ale elevilor din Liceul cu Program Sportiv Baia Mare şi ale elevilor din instituţiile şcolare partenere).
Moderatorul evenimentului a fost scriitorul Vasile Bele din Chiuzbaia. Pe seama cărţilor prezentate au vorbit: Ioan Meteş Morar Chelinţanu, Ştefan Herţeg, Gelu Dragoş, Florica Jurasko, Marian Vida, Ileana Pop, Nelu Danci, Angela Pop, Daniela Micu, Vasile E. Lupşe, Maria Focze, Bogdan Rus, ş.a.
Despre volumul de poezii „Oglinda sufletului” a Ionelei Amalia Sima, în prefaţa cărţii, prof. Gheorghe A. Stroia scrie: „Mă bucur să spun că un nou aspirant la cuvânt îşi deschide aripile gata de zbor. Cine sunt eu să frâng aripi? Dacă vrei, nu pot face altceva, decât să te ajut să zburăm împreună, spre cerul tot mai înstelat al poeziei...”


Al patrulea volum de poezie al lui Ionel Sima „Roua florilor de primăvară” are semnătura şi girul prof. masterand Mariana Cristina Popan: „Din universul pictural prin cuvinte, artistul Ionel Sima îşi transformă sufletul într-o paletă de culori, inima şi raţiunea în tumultul formelor plane şi spaţiale. Astfel, foaia, ca suport plastic, devine un veritabil tablou încondeiat”.
În fine, antologia coordonată de prof. Mariana Cristina Popan, ajutată de prof. Camelia Morar şi prof. Crina Taloş „Condeie literare sportive” cuprinde creaţiile elevilor unde Domniile lor predau. De ce o antologie cu gândurile şi poeziile lor? Pentru că, aşa cum scrie în „Argument”-ul cărţii: „Datoria adulţilor rămâne susţinerea tuturor copiilor, deci şi a condeielor”. Felicitări!