Mladin Cristian  Simt. Înțeleg. Și totuși nu încetez să mă mir de acest paradox. Singurătatea în colectivitate.
Cunosc mulți sportivi și intelectuali, oameni naivi, care se mint singuri încercând să etaleze calități fizice ori ale minții pentru a impresiona. Mai ales în mediul virtual. Nu sunt de învinovățit întru totul. Felicitările, aplauzele din grupurile închise , dedicate celor ce au aceleași pasiuni sunt asemenea unui joc trist de pin-ball, închis într-o cutie cu multiple opțiuni și variante de câștig.
  Ca la Loto. Un loto absurd, al vieții deliberat alese. Alese pentru a compensa alte goluri și a le umple cu ceva. Nu se știe exact dacă acest lucru este benefic pe termen lung. Dar se încearcă constant. Mi se pare adesea că trăim într-un matrix repetitiv, absurd, cu pattern-uri care se întrevăd ca deja-vu – uri, absurde și ele.

  Singurătatea...
 Uneori poate fi un cadru optim creației.

A fi singur, brutal de sincer cu tine însuți este un exercițiu dificil, puțini având tăria de a se înfrunta pe sine însuși. Creatorii dau naștere ideilor, formelor, cercetărilor cel mai bine în singurătate. Sau în suferință.
 Ciudat animal biped, omul pare de multe ori să nu se ridice prea mult deasupra celorlalți ,,colegi” ai regnului animal. Aceleași forme brute ale piramidei nevoilor elementare, cu o bază extrem de bine reprezentată.

  Vârful imaginat de Maslow este de puțini atins. Nici n-ar fi de mirare, având în considerare minusculul procent din capacitatea de folosință a materiei cenușii. Dincolo de aparențe, de succes în plan sportiv, cultural, artistic sau în afaceri, suntem ființe destul de firave ca esență.
  Darul divin al simțirii, al sentimentelor, al afectelor, considerat de unii doar  slăbiciune, este motorul acțiunilor specifice omului superior. Veșnic nemulțumit, semenul nostru dorește întotdeauna altceva, iar dacă uneori i se răspunde pozitiv dorinței sale, nu face decât să-și dorească altceva.
  O altă za în lanț, un perpetuum mobile al unui cerc vicios, pe care nu ne mai săturăm sa-l împletim.
Goana la nesfârșit după succes , după autodepășire, pare o condamnare deliberat aleasă .
 Extrapolând puțin, acest fenomen se poate aplica și la relații inter umane, de prietenie sau de iubire. Mecanismul e identic. Alergăm bezmetici după perfecțiune, după un tipar rotund, fără colțuri, fără posibilități de interpretare.

  Un joc uneori candid, alteori perfid în care ne substituim Creatorului în a modela lutul uman. Imensitatea spațiului e cea care ne aduce cu picioarele pe pământ. Mici fire într-o mare de nisip, ne războim necontenit pentru supremație. Cu noi înșine sau cu alții. În familie, la școală, la serviciu, pentru ca în final să abdicăm  necondiționat în fața destinului și a morții.
  Mă întreb deseori dacă singurătatea se poate umple real cu activități. Sau cu oameni. Sau cu ambele.
E un paradox, acela de a fi înconjurat de oameni, de activități zilnice și de a te simți totuși singur.
  Drumul este infinit. Noi doar încercăm să ne autoconvingem de utilitatea lui. Pentru noi. Dacă n-ar mai fi  călători spre a-l străbate, care ar fi rostul drumului?
 Oamenii?Tovarăși de drum, care parcurg cu noi o parte mai mică sau mai mare din imensitatea Drumului.

  La rândul nostru , ne încăpățânăm să mărșăluim , încercând să atingem Infinitul. Există și o latură pozitivă în tot acest bâlci al deșertăciunii.
  Alternanța  acțiunilor, a evenimentelor și a oamenilor. Succesiunea binelui și a răului are un caracter ciclic, deși de multe ori binele este de fapt rău iar răul este bine. Chestie de interpretare,aș spune.
 
  Autocunoașterea la modul concret și autoperfecționarea continuă, îmbinarea părții practice cu cele teoretice, ale spiritualului cu lumescul dă forme dintre cele mai abstracte.
  Orice dezechilibru al balanței duce la un exces, fie material fie spiritual. Armonia e de dorit a fi vectorul unei vieți frumoase.