chRezumat. Prin art. 86, alin. (2) din Legea nr. 127/2019 se prevede că valorile punctului de pensie vor fi următoarele: a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei; b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei; c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.”. În cazul în care ar avea loc aceste incredibile creșteri ale pensiilor se va ajunge ca: 1) în septembrie 2021, faţă de septembrie 2019, deci în numai 13 luni, creșterea pensiei = 72%; 2) în septembrie 2021, faţă de august 2019, deci în numai 14 luni, creșterea pensiei = 97%. Precizez că în acest articol se prezintă procedura legală de calcul a pensiei în cazul în care ar avea loc creșterea pensiilor conform prevederilor legale în vigoare la data elaborării acestui material. Convingerea mea este că aceste creșteri de pensie, în perioada actualei pandemii, nu vor avea loc din cauză că (1) cheltuielile bugetare vor crește și mult și aberant, iar (2) veniturile bugetare se vor reduce substanțial. Scopul acestui articol este de a-l ajuta pe fiecare pensionar să poată să-și calculeze singur cât îi va fi pensia (a) atât fiecare mărire de pensie și (b) cât și după mai mult măriri succesive de pensii, precum cele prevăzute a avea loc de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021.

 

*

Pentru a se înţelege corect și pe deplin problema în discuţie, astfel încât fiecare pensionar să poată să-și calculeze singur cât îi va fi pensia după măririle de la 1 septembrie 2020 și de la 1 septembrie 2021, se prezintă următoarea aplicaţie practică fundamentată (1) pe datele reale din „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar și (2) prin aplicarea întocmai a prevederile legale în vigoare.

 

1. Pensia până la 30 august 2019

 

Între 1 septembrie 2019 – 30 august 2020:

Valorile punctului de pensie = 1.265 de lei, conform art. 86, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 127/2019.

Pensia lunară brută = 3.395 de lei.

Impozit = 140 de lei.

Pensia lunară netă = pensia brută – impozitul = 3.395 – 140 = 3.255 de lei.

 

2. Pensia între 1 septembrie 2019 – 30 august 2020

 

Între 1 septembrie 2020 - 30 august 2021:

Valoarea punctului de pensie = 1.775 de lei, conform art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019.

Pensia lunară brută = 4.071 de lei.

În continuare se prezintă procedura de calcul a pensiei pe această perioadă.

Conform art. 94, alin. (1) din Legea nr. 263/2010[1]

„Art. 94. (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.”.

În „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar este înscris (în josul paginii, în al III-lea rând de jos în sus):

„G. Puncte realizate

2. Punctajul mediu anual = 2,29339”.

Prin art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019[2] se prevede că

Art. 86[...] (2) Valorile punctului de pensie sunt următoarele:

    a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;

    b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;”.

Deci, atenţie foarte mare: începând cu 1 septembrie 2020 cuantumul pensiei se determină în baza prevederilor din două legi, respectiv (1) a prevederilor art. 94, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 și (2) a prevederilor art. 86, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 127/2019.

Pensia lunară brută = punctajului mediu anual realizat de asigurat x valoarea punctului de pensie =

= 2,29339 x 1.775 = 4.071 de lei.

 

3. Pensia după 1 septembrie 2021

 

După data de 1 septembrie 2021 valoarea punctului de pensie = 1.875 de lei, conform art. 86, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 127/2019.

Pensia lunară brută = 5.820 de lei.

Începând cu 1 septembrie 2021, se schimbă radical metodologia de calcul a pensiei ceea ce conduce și la modificarea mărimii pensiei.

Prin art. 85, alin (1) din Lega nr. 127/2019 se prevede că

„Art. 85. (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.”.

Deci, începând cu 1 septembrie 2021, cuantumul pensiei nu se mai determină pe baza „valorii punctului de pensieci pe baza „valorii punctului de referinţă”.

În „Decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă” a unui pensionar este înscris (în josul paginii, în al IV-lea rând de jos în sus):

„G. Puncte realizate

1. Număr total de puncte realizate = 77,59315”.

Prin art. 86, alin (3) din Lega nr. 127/2019 se prevede că

„Art. 86.[...] (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă este de 75 lei.”.

Pensia lunară brută = numărul total de puncte realizat de asigurat x valoarea punctului de referinţă = 77,59315 x 75 =5.820 de lei.

 

Concluzii

 

Perioada:

Pensia:

Punctul de pensie:

Până la 30 august 2019:

2.952

1.100

1 septembrie 2019 – 30 august 2020:

3.395

1.265

1 septembrie 2020 – 30 august 2021:

4.071

1.775

După 1 septembrie 2021:

5.820

1.875

 

În septembrie 2021, faţă de septembrie 2019, deci în numai 13 luni, creșterea pensiei = 72%.

În septembrie 2021, faţă de august 2019, deci în numai 14 luni, creșterea pensiei = 97%.

 

O asemenea creşterea pensiilor va fi și o extraordinară realizare a guvernanţilor, şi o foarte mare bucurie a pensionarilor numai și numai dacă aceasta (1) va pute să fie susţinută economic, și (2) nu va fi urmată de o creştere atât de mare a preţurilor care să transforme „bucuria în durere” şi „traiul bun în sărăcie”.

Prim-ministru Victor Orban a precizat, în a doua parte a lunii ianuarie 2020, (1) că impactul bugetar în privința creșterii pensiilor este de aproximativ 16 miliarde de lei în 2020, 150 de miliarde în 2021 și de180 de miliarde pe 2022, și (2) că pensiile vor creşte numaidacă există resurse financiare”.

 

Cine are minte, să ia aminte!”     „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3).    Amin !!!

 

Bibliografie legislativă folosită

 

Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial  nr. 852 din 20 decembrie 2010, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011. Legea nr. 263/2010 este în vigoare până în data de 1 septembrie 2021, cu excepţia art. 102 şi art. 149 alin. (1) şi (2) care au fost abrogate începând cu 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019. Din Legea nr. 263/2010 în acest articol s-au folosit următoarele prevederi legale: art. 86, alin. (2), lit. a) și art. 94, alin. (1).

Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 563 din 9 iulie 2019, în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:

    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

    b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;

    c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care au intrat în vigoare la 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din această lege.

Din Legea nr. 127/2019 în acest articol s-au folosit următoarele prevederi legale: art. 85, alin (1); art. 86, alin. (2), lit. b) și alin. (3).

 

Bibliografie legislativă completă

 

În funcţie de perioada pe care se stabilesc drepturile de pensie ale unei persoane, sintagma „legea generală a pensiilor” se referă la: Decretul nr. 292/1959, Legea nr. 27/1966, Legea nr. 3/1977, Legea nr. 19/2000, Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 127/2019.

În afara legii generale a pensiilor, aplicată tuturor salariaţilor din România, bazată pe „punctul de pensie”, s-au mai emis, de cei mai presus şi de lege, și de constituţie, circa 80 de „legi speciale” pentru propriul interes al acestora.

Începând cu 1 august 1959 reglementările în domeniul pensiilor, în evoluţia lor, au fost următoarele:

●  Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 292 din 10 august 1959 privind dreptul la pensie în cadrul Asigurărilor Sociale de Stat, publicată în Buletinul Oficial  nr. 20 din 10 august 1959, în vigoare pe perioada  1 august 1959 –31 decembrie 1966.

●  Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, publicată în Buletinul Oficial  nr. 116 din 25 octombrie 1972, în vigoare pe perioada 1 ianuarie 1967 – 30 iunie 1977.

●  Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, în vigoare pe perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001.

Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 140/2000, în vigoare pe perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010. Legea nr. 19/2000, în vigoare pe perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010, a fost abrogată, începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin „Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”.

Ordinul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 237 din 10 mai 2001, în vigoare pe perioada 10 mai 2001 – 28 martie 2011. O.M.M.S.S. nr. 340/2001 a fost abrogat prin „Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, publicată în Monitorul Oficial nr. 214 din 28 martie 2011.

Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial  nr. 852 din 20 decembrie 2010, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011. Prin Legea nr. 263/2010 s-a abrogat, începând cu 1 ianuarie 2011, Legea nr. 19/2000. Legea nr. 263/2010 este în vigoare până în data de 1 septembrie 2021, cu excepţia art. 102 şi art. 149 alin. (1) şi (2) care au fost abrogate începând cu 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019.

● „Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 214 din 28 martie 2011, în vigoare de la data de 28 martie 2011, abrogată prin Legea nr. 127/2019.

Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 563 din 9 iulie 2019, în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:

    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

    b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;

    c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care au intrat în vigoare la 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din această lege.

Prin art. 180 din Legea nr. 127/2019 se dispune emiterea de Norme metodologice în aplicarea acestei legi. Cu toate că unele prevederi din Legea nr. 127/2019 au intrat în vigoare la 12 iulie 2019, iar altele la data de 1 septembrie 2019, nici după 6 luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial aceste norme nu au fost emise.[1] Sublinierile din textele de lege îmi aparţin și sunt făcute cu scopul de a pune mai bine în evidenţă aspectele esenţiale.

[2] „Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii” intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:

    a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

    b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020;

    c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care au intrat în vigoare la 12 iulie 2019 în baza art. 182 alin. (1) lit. c) și a art. 183 alin. (1) din această lege.