DANIEL CORBU – „PLIMBAREA PRIN FLĂCĂRI”, EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ, 1988

Când am scris despre volumul „Intrarea în scenă”, Ed. Alba- tros, 1984, am ţinut să subliniez faptul că poetul Daniel Corbu, încă de la acea a doua să carte, „amenință” cu faptul că este unul dintre cei care-şi sudează simbolistic cărţile, că el nu scrie cărţi, ci o singură CARTE. Volumul „Plimbarea prin flăcări”, Editura Cartea Româ- nească, 1988, al treilea al său, că şi toate celelalte de… după, mi-a (re)confirmat impresia de atunci. Unul dintre argumente este însuşi finalul volumului la care m-am referit mai devreme:

VALERIU STANCU – „SINUCIGAŞI DE LUX”, EDITURA HE- LICON, TIMIŞOARA, 1996

Valeriu Stancu este unul dintre poeții care-şi pun la grea încercare cetitorii. Volumele sale, ca şi acești „Sinucigaşi de lux” (Editura Helicon - Timişoara, 1996), volum care-a primit recent Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, sunt structurate în trei părţi, în trei cicluri care adăpostesc registre lirice de-a dreptul diferite, de la o poezie a sacadatelor imagini, a deselor tăieturi în vers, cu repetiţii născute nu din neplinătatea întâielor imagini redate, ci pentru sublinierea şi întărirea acestora, la una cu o pronunţată tentă de haiku, în care fulguraţiile de gând vin să trădeze putinţa unui poet demult logodit cu scrisul, care-şi reduce limbajul poetic până la o sărăcire a mijloacelor artistice,

CONSTANTIN  HREHOR   -    „NINSORI  PROVIDENŢIALE”, EDITURA LICURICI, SUCEAVA, 1994

Prin volumul „Ninsori providenţiale”, Editura „Licurici”, 1994, poetul bucovinean Constantin Hrehor se întoarce, întrucâtva, la „dragostea dintâi”. În acest volum, altfel spus, reia tematica volumu- lui cu care a pășit în cetatea Literaturii Române, „Prier” (Portret cu fructe), Editura Cartea Românească, 1988, adică se întoarce, cu înnoi- te forţe, la acea poezie de cântare a naturii. Şi tot ca şi în volumul de debut, îi alătură acestei mari teme a poeticii sale, una a încercării de explicare şi redare a propriilor frământări sufleteşti, într-o mică mă- sură inclusă şi-n cel de-al doilea volum al său, „Târziu înclinat”, Edi- tura Eminescu, 1991.

Editura Serafica a publicat recent cartea „Ultimele zile din viaţa lui Isus. Ce s-a întâmplat cu adevărat”, semnată de doi dintre cei mai cunoscuţi cercetători care au studiat tema existenţei istorice a lui Isus. Autorii ne prezintă în cuvinte accesibile cele mai importante descoperiri ale istoriei şi arheologiei despre moartea şi învierea lui Isus. Cartea are 108 pagini, format 14×20, şi costă 12 lei, putând fi achiziţionată prin situl EdituraSerafica.ro.

CIPRIAN CHIRVASIU – ”Profesorul de limbă moartă”, Ed. Vinea, 1996

 ”La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!”, spune o mai veche vorbă românească. Se potrivește de minune în cazul poetului Ciprian Chirvasiu, poet a cărui carte, ”profesorul de limbă moartă”, încă din manuscris, și care face obiectul observației noastre critice acum, a fost distinsă cu ”Marele Premiu” la ediția a VII-a a Festivalului Național ”Ion Vinea” (1996), secțiunea ”Debut în poezie” și reținută spre publicare. Și, după cum vedem noi, chiar și publicată!

Cartea, un amestec de curriculum vitae făcut ba de editor, ba de însuși autorul, mai adună în coperțile ei și ”confesiunea” acestuia din urmă;