Ioana Ileana Şteţco

Otavă inutilă


Marin Slujeru

Felinar în amiază


Nicolae Scheianu

Anul când am băut cu Stalin