caterina de mediciCaterina de’ Medici a fost regină și soție a regelui Henric al II-lea al Franței. Caterina de’ Medici a fost una dintre cele mai influente personalități din timpul războaielor religioase dintre 1562 și 1598. De asemenea, trei fii ai săi au ajuns regi ai Franței, anume Francis al II-lea, Carol al IX-lea și Henric al III-lea.
Caterina de’ Medici a fost născută în Florența, Italia, la data de 13 aprilie 1519. Aceasta a fost educată de măicuțe în Florența și Roma.
Totodată, Caterina de’ Medici a fost fiica lui Lorenzo di Piero de’ Medici, duce de Urbino, și Madeleine de La Tour d’Auvergne, o prințesă înrudită cu mulți dintre nobilii francezi. Ambii părinți ai săi au murit la doar câteva săptămâni de la nașterea ei, astfel că Caterina de’ Medici a rămas orfană.

Rezumat. Înțelegerea esenței „efectului de sinergie” este o problemă foarte importantă pentru fiecare persoană pentru ca, pe cât posibil, să-l aibă permanent în vedere spre aplicare, acolo unde este posibil, în scopul maximizării efectelor benefice. Fenomenul (1) de maximizare a efectelor pozitive și/sau (2) de minimalizare (de diminua, de reduce la minimum) a efectelor negative este explicat de ştiinţa numită „sinergetică”. Altfel spus, „ştiinţa sinergetică” este știința combinării, a cooperării, a interdependenţelor, a conexiunilor dintre componentele unui sistem în scopul  maximizării efectelor pozitive și/sau a minimalizării efectelor negative.

Cuvinte și expresii cheie: sinergie; efect de sinergie; combinări, cooperării, interdependenţe, conexiuni; componentele unui sistem etc.

lev tolstoiLev Tolstoi este cel mai bine cunoscut pentru operele sale „Război și Pace” și „Anna Karenina”, considerate cele mai bune romane scrise vreodată.
Printre operele mai scurte ale lui Tolstoi se numără „Moartea lui Ivan Ilici” care este de obicei considerată printre cele mai bune exemple ale nuvelei.
În ultimele trei decenii din viață, Lev Tolstoi a câștigat renume mondial pentru ideile lui asupra religiei și moralității. Doctrina sa privind rezistența nonviolentă a avut o influență semnificativă asupra lui Mahatma Gandhi și numeroase alte personalități din secolul XX. Deși ideile religioase ale lui Tolstoi nu mai sunt cuvinte acum cu respectul de altădată, interesul cu privire la viața și personalitatea sa a crescut de-a lungul anilor.

Majoritatea cititorilor sunt de acord cu descrierea făcută de Matthew Arnold, poet englez din secolul XIX, că un roman de Tolstoi nu este o opera de artă și o bucată de viață. Autorul rus Isaak Babel a comentat că, dacă lumea ar putea scrie despre sine, ar scrie la fel ca Tolstoi.

Anul Tudor Primarii 620x270Tripticul de manifestări cultural-științifice dedicate lui Constantin BRÂNCUȘI – la Craiova, pe str. Romain Rolland nr. 7 – a fost conjugat de entitățile organizatoare:  Acțiuni culturale româno-franceze (președinte: prof. Elena Trăilă) și Agora Artelor și Arhitecturii (fostă Răscruciul Artelor – arh. Cristian Ciomu, n. la Drobeta Turnu Severin) cu o a patra, închinată altei personalități unice pentru cultura și istoria neamului românesc: TUDOR VLADIMIRESCU.
Primele două au avut loc în serile de 16 și 17 februarie 2021 – cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la nașterea, în Hobița, Gorj, a lui BRÂNCUȘI, a treia în amurgul din 19 martie – 64 de ani de la nașterea în cer a marelui sculptor -, iar cea de-a patra în ziua de 23 martie a.c., dedicată lui TUDOR VLADIMIRESCU, la două secole de la Revoluția sa din 1821.
24 de personalități din Craiova, Drobeta Tr. Severin, Rm. Vâlcea, Slatina, Târgu-Jiu și București au prezentat comunicări științifice, secvențe din cărțile lor dedicate lui BRÂNCUȘI, poeme, versuri și piese muzicale de inspirație, expresivitate și vibrație brâncușiană indubitabile.

Ca lucrurile la acest capitol să fie cât se poate de clare pentru oricine va citi prezentul articol, din capul locului mă văd nevoit să fac următoarele precizări de ordin general:
    1)Din totdeauna (mai exact de când în omenire a avut loc tranșanta diviziune bogați-săraci, stăpâni-robi, trufași-smeriți), neoamenii cu rol cârmuitor au răstălmăcit porunca Atoatefăcătorului din Genesa 1/28 („Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ”), potrivit scârbavnicelor lor instincte întru necontenita sporire a puterii, bogăției, faimei și plăcerii în dauna celor mulți și tot mai urgisiți, inclusiv prin războaie de cucerire, ignorând cu totul faptul esențial că recomandarea divină de-a stăpâni pământul cu tot ce-i pe el, nu era/nu este nicidecum un îndemn la lăcomie, neghiobie și destrăbălare, ci – dimpotrivă – la cumpătare, înțelepciune și virtute. Iar catastrofalele politici duse de toți alde ăștia în întreaga istorie a omenirii, îndeosebi în prezent, s-au concretizat în niște realități atât de îngrijorătoare pentru viitorul Terrei (intensa poluare a pământului, apei și aerului, uriașa risipă a resurselor solului și subsolului, sfidătoarea pervertire a speciei umane prin minciună, avariție, ipocrizie, egoism, cruzime și – desigur – prin sodomia încurajată mai nou la scară planetară), încât tot mai mulți oameni de știință nu prididesc să bată (de pomană) toaca la urechea surdului (globalist).