statuie tudor vladimirescu 180Revoluția lui Tudor Vladimirescu petrecută pe vremea aceasta, acum 200 de ani, s-a concretizat pe baza nemulțumirii românilor cu privire la domniile fanariote și la dominația otomană, ce nu mai corespundea deloc cu interesele populației și nici cu valorile politico-sociale ale secolului XIX.
Revoluția franceză propagase un set de principii care rămăseseră extrem de populare și în urma Tratatului de la Viena (1815), ce își propusese trecerea în uitare a ”incidentului” parizian petrecut la finele secolului trecut.
Liberalismul, drepturile fundamentale ale omului sau parlamentarismul reprezentau amenințări pentru marile monarhii europene, ce doreau restaurarea vechii ordini și asigurarea păcii pe continent, prin intermediul consolidării echilibrului între puteri. Cu toate acestea, Balcanii rămâneau o regiune extrem de neliniștită, în care dezideratul emancipării naționale se regăsea profund ancorat în accepțiunea tinerilor sârbi, greci, români sau bulgari.

chCuprins:
1. Precizări preliminarii
2. Picătura streşinii
3. Distanţa minimă între construcţii
4. Distanţa minimă pentru arbori
4.1. Pentru arborii plantați până la 31 septembrie 2011, dată până la care a fost în vigoare „Vechiul Cod civil”
4.2. Pentru arborii plantați după data de 1 octombrie 2011, dată după care a intrat în vigoare „Noul Cod civil”
Tabelul nr. 4.1. Diferența contradictorii dintre prevederile din Codul civil față de cele din Legea nr. 348/2003
Anexa nr. 4.1. Exemplu de prevederile legale neclare, confuze, aberante din Legea nr. 348/2003

ch„Legea e moartă, când triumfă sceleraţii”. (Anatole France, Les Dieux ont soif 27).
„Proștii mor, dar prostia rămâne” (I.L. Caragiale)

Rezumat. În acest articol se prezintă numeroasele prevederi legale neclare, confuze, contradictorii prin care se reglementează distanţele minime faţă de limita de hotar la care trebuie plantați pomii în grădini și în curţi.

Cuvinte și expresii cheie: lege; prevederi legale; arbori; pomi; pomi răzleți; pomi cu talie mică; pomi cu talie mare; curte; grădină.

Sunt cunoscute cazurile frecvente de nepotriviri legislative flagrante, de cazuri în care aceeași situație / problemă este reglementată diferit, chiar contradictoriu, prin mai multe legi.
În acest articol se prezintă prevederile aberante din „Legea nr. 348/2003 Legea pomiculturii”  prin care se reglementează distanţele minime faţă de limita de hotar la care trebuie plantați pomii în grădini și în curţi.

PETROVAI2    Cândva (asta a fost cu peste 10 ani în urmă) am scris articolul Literatura latino-americană între realismul mitico-miraculos și fantasticul prodigios, unde – printre multe altele – spuneam următoarele despre dictaturile sud-americane și despre G. Garcia Márquez: „Tema dictatorului a fost tratată cu succes şi de alţi scriitori sud-americani (nu doar de Alejo Carpentier, adaug eu acuma), căci – după cum am spus – subiecte de inspiraţie se găseau cu duiumul în galeria nefastă a celor 222 de ipochimeni. Astfel, tot în anul 1974, Augusto Roa Bastos publică romanul Eu, Supremul, pentru ca un an mai târziu să apară celebrul roman Toamna patriarhului a mult mai celebrului scriitor columbian Gabriel Garcia Marquez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. După imensul succes înregistrat de romanul Un veac de singurătate, în care scriitorul, cu fenomenala sa capacitate imaginativă şi creativă, prezintă avatarurile clanului Buendia în microuniversul macondian, deci după adjudecarea preţuirii internaţionale cu această superbă carte în insolitul ei captivant şi deconcertant, critica aştepta cu nerăbdare următoarea creaţie marqueziană («cu ghearele scoase», cum inspirat se exprimă tălmăcitorul Darie Novăceanu).

ch „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.” (Albert Einstein)

Cuprins.
1. Precizări preliminare
2. Birocrația și neajunsurile la firmele de cadastru (și notariale). Soluții de rezolvare.
3. Birocrație și neajunsuri la CEC Bank. Soluții de rezolvare.„
4. Birocrație și neajunsurile la serviciile de impozite și taxe locale. Soluții de rezolvare.
5. În loc de concluzii

Rezumat. Prin acest articol, elaborat pe bază de situații din lumea reală, se prezintă unele dintre foarte multele situații de activități birocratice, cu care zeci de mii de persoane se întâlnesc zilnic, care generează (pe lângă ale numeroase și mari neajunsuri) și creșterea sigură și în foarte mare măsură a riscului de contaminare cu actuala Pandemie.