Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” a municipiului Craiova și comuna Goești (Dolj) au găzduit, în zilele de 12-13 iunie 2019, ediția I a Festivalului „Alexandru Macedonski”, dedicată împlinirii a 165 de ani de la nașterea scriitorului.
Cuvintele de deschidere, din partea instituțiilor organizatoare, au fost rostite de: Remus Vlăsceanu (directorul Casei de Cultură „Traian Demetrescu”), Atanasie Adam (primarul comunei Goești), Ioan Lascu (președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România), Horia Dulvac (director al Direcției pentru Cultură Dolj, reprezentanta Ministerului de profil în teritoriu).
Au participat, la toată suita de manifestări, stră-stră-nepoatele (de a patra generație) Irina Macedonski (32 ani) și Monica Macedonski (23 ani), amândouă fermecătoare și cu un aer dezarmant de prospețime, altitudine spirituală și  inocență contagioasă, iradiind lumină și lăsând, parcă, să transpară vibrația teluric-celestă a chemării ”Veniți, privighetoarea cântă și liliacul a-nflorit!”.
Ele au mărturisit că se află în premieră absolută la Craiova și Goești, că sunt impresionate de căldura și generozitatea cu care au fost întâmpinate pe plaiurile Olteniei. Monica Macedonki a plusat: „Peste tot, în aceste zile, m-am simțit Acasă!...”.

Cezar Ivanescu de Cucu 1024x691De la denunţ la enunţ nu-i decât o biată literă. Am supravieţuit în Republica Socialistă a Dosarelor (RSR), existenţa şi textistenţa ne-au fost trecute prin filtrele Securităţii. Larii – secularii –casei ne supravegheau prin pâlnia telefonului, la universitate şi acasă pereţii erau microfonizaţi. Profesorul Titus Raveica ştia ce ştia când îl trăgea pe culoar pe Petru Ursache, să-i şoptilească la ureche câte ceva. Eram “obiective”, teme de “lucrare” pentru amici de familie şi neamici. N. Creţu, cu notele lui info, i-a distrus cariera lui Petru; deşi n-are stil, făcea exerciţii de stil; l-a denunţat cu silă propria-i fiică, în corespondenţa cu Aurel Dumitraşcu, publicată de Adrian Alui Gheorghe.Sufeream de suspiciune ca de-o boală de ficat ; la sfârşit de regim , devenisem tehnocraţi în arta suspiciunii. Cea mai sigură cale de apărare era să-i suspectezi pe toţi, să-i ocoleşti pe toţi.

Citesc în presă că CNSAS deţine 18 kilometri de dosare făcute de Securitatea poporului. “Securiţica”, aşa cum o alinta în derâdere Cezar Ivănescu, dicta : eşec social dacă nu informezi, succes, laude în plen de şedinţă PCR, avansări prin glisare, dacă informezi. Erai acoperit,n-aveai nevoie de acoperire bibliografică pentru a avansa.

PetruSolonaru Motto: „Stă turma mea de oi și-o păstorește vântul” ... (Imn sumerian)
 
     E vremea să citim Orația „Mioriței” așa cum se cuvine când, prin voia celestă, ne aflăm în fața unui  text sacru: de la dreapta spre stânga!... Susțin aceasta întrucât așezata sa frumusețe e mai degrabă de domeniul gravitației, cel al întoarcerii centripete, al fuziunii zilei, față de acela al luminii, al toarcerii centrifugale, deci al fisiunii crepusculare. Pentru că direcția armonizată a descifrării izvodului alfabetic este de la holistica intuitivitate creativă a Inimii, de la Spirit, înspre analitica mediată/rațională a Minții, la Trup, în fond o călătorie inițiatică de sus în jos a translării sufletului sub scopul desăvârșirii operei alchimice. Așadar, o „coborâre” inversă, care adaugă și vederea tri-dimensională „de sus în jos” față de priceperea/inerția comună ce a privit (numai) pământul în bi-dimensionalitate: plat, istoric, finit... Mai ales că poema are o minunată legătură cu propoziția din Facere: „a fost seară a fost dimineață, ziua...” unde, lecturând spre stânga, de la Vest/Trecut înspre Est/Viitor și țintind, asemeni Fascinantei Albine, din Nord către Sud, în lauda Mărului Magnetosferei (Mărul Triadei: 3.6.9!), vom dumiri că după dimineața luminii vine adevărata zi: seara/noaptea gravitației („vidul fermecător”, grindeiul metafizic, cel ce ademenește ființarea prin ascunderea-i)... într-un spațiu structurat sub formă de urzeală ce are ochiuri asemănătoare cu „Vesica Piscis”, pănură ce se mișcă lexical, precum pulsațiile imensității, într-o unduire nesfârșită a Limbii Tăcerii...

cucuteni 6Ce? Credeati ca doar persii, egiptenii sau grecii se pot lauda cu civilizatii antice si lumi spectaculoase? Ei bine, si noi avem asezari romanesti preistorice apartinand unor culturi vechi de mii de ani, mai vechi chiar si decat unele civilizatii din vestita Mesopotamie si din nordul Africii.
Sa ne gandim de pilda la culturile Hamangia, Cucuteni ori Boian, intinse la est, respectiv la sud de Carpati, in mare parte pasnice, matriarhale, fascinante, pasionate de frumos, de arta si de olarit.
Da, au fost stabilite pe teritoriul Romaniei de astazi cu 3-4.000 de ani inaintea cunoscutilor daci si romani pentru care s-a creat o adevarata obsesie. Nimic rau in asta, daca nu am da insa la o parte si trecuturi mult mai importante, unele care au precedat marile si cunoscutele piramide egiptene, de exemplu!

sz3Abstract:
Based on some works of multimodal literacy in Anglo-Saxon world that have been taken into consideration in the new outlook of Romanian language and literature curricula for the secondary school, the notion of multimodal literacy, initially suggested by Gunter Kress and Carey Jewitt (London, Institute of Education, 1994 – 2005) and Maureen Walsh (2009) has two dimensions which plan the education of a “multimodal literate” pupil/student. The first dimension would be “media literacy”, underlining the need for literacy in producing and having access at multimodal information (that combine more semiotic resources, such as verbal language, gesture, images) and the second one dwells on recognizing the fact that the experience in teaching and learning interdisicplinary is intrinsic multisemiotic and multimodal. An important consequence of this way of conceiving/representing knowledge is the extension of semantic interdisciplinar area of the notion of text(s): oral and written; continuous, discontinuous and multimodal texts.     This study offer some didactic scenaries  for inter- and transdisciplinar applications  that  could be adapted for any level of primary and secondary school to.
Key words: transversal competences, interdisciplinar area, multimodal  literacy,  semiotical resources,  multimodal media literacy, multimodal texts.