ecreator        Într-o vreme, am realizat nenumărate interviuri cu scriitori. Am cunoscut în acest fel cam 2/3 dintre  cei menționați  în dicționarul lui Marian Popa. Fascinanți mi s-au părut doi. Eleganța aristocratică și vigoarea cizelată, clocotul interior bine strunit, evocând „Ghepardul” lui Lampedusa, privirea de stăpân al inelelor compun și acum, în memoria mea, portretul unui ideal de masculinitate atemporală: Eugen Jebeleanu. La feminin, inteligența lipsită de inhibiții, un anumit tip de senzualitate care ignora trufaș orice concurență izvorâtă din sevele frumuseții sau ale tinereții în pârg, arta seducției prin cuvânt, grația ființei greu de privit, siguranța de sine și spiritul practic, surprinzător pentru o poetă capabilă de atâtea trăiri și vibrații sentimentale: Nina Cassian. Dar am întâlnit și talente în spatele cărora se ascundeau oameni jalnici, ori vanitoși egocentrici, visători incurabili, ori negustori de vorbe, foarte descurcăreți.
         În plan social, pe vremea aceea, scriitorul consacrat avea un statut bine definit, de invidiat, din care decurgeau nenumărate privilegii. Așa că nu e de mirare că mulți dintre colegii de liceu și apoi de facultate (Filozofie) visau nu doar să scrie versuri pe care să le citească la cenaclu, după ce le-au expediat ca bilețel de amor, ci să publice o carte și apoi să devină scriitori.

sz1Rezumat:

Vom porni de la valorile pe care se construiesc noile Programe de limba și literatura română pentru gimnaziu (2017) - dezvoltarea afectivității și a inteligenței/ înțelegerii -  precum și de la modelul de (re)lectură  hermeneutică în doi timpi: înțelegerea/ (re)lectura comprehensivă  și interpretarea/ (re)lectura interpretativă. Acestea le vom corobora cu modelul dezvoltării personale socotit ca dominant în didactica actuală a literaturii în Europa (v. Alina PAMFIL, Didactica literaturii. Reorientări, 2016). Scopul nostru este acela de a argumenta că dialogul cu valorile reprezintă o coordonată importantă a cultivării emoțiilor și a dezvoltării afectivității, deopotrivă cu inteligența în noile programe care combină complementaritatea dintre modelul anglo-saxon și modelul francofon. Întrebarea la care vom răspunde este cum se produce acest spațiu de reflecție și de acțiune privind lumea și condiția umană? Rezultatele noastre vor fi câteva variante de scenarii didactice și propuneri de strategii didactice pentru învățarea pe tot parcusrul vieții având în centru  (sub)tema Valorile.
Cuvinte cheie: lectura hermeneutică, extinderea înțelegerii, întâlnirea cu valorile, valori personale și/ sau sociale, valori morale și/ sau religioase, catharsis, învățarea pe tot parcursul vieții

saladin 2Mamelucii au format o dinastie medievală a căror origini erau orice în afară de omogene. Nefiind un grup etnic şi/sau religios bine conturat, cuprinzând creştini, evrei, păgâni şi alte religii non-musulmane, mamelucii şi-au câştigat reputaţia fiind jihadişti zeloşi.
Când se aflau pe culmile gloriei, mamelucii controlau Egiptul, nordul Indiei (inclusiv oraşul major Delhi), oraşele Alep, Damasc, Ierusalim şi teritoriul ce avea să devină Irakul modern, scrie Listverse.
De asemenea, mamelucii au fost cei care au înfrânt ultimele state cruciate din Orientul Mijlociu, iar forţele lor au ajuns chiar să lupte mult dincolo de Evul Mediu, cu Imperiul Otoman şi cu armata franceză a lui Napoleon. Din fericire pentru oricine nu era mameluc, aceştia au reuşit să fie într-un final înfrânţi. Din păcate însă, capitolul de istorie scris de incursiunile acestora este deseori dat la o parte, influenţa acestora asupra regiunii nefiind luată în considerare pe cât ar trebui.

sz4Abstract:
The model of personal development it’s dominant in contemporary didactics of literature in Europe (v. Alina PAMFIL, Didactica literaturii. Reorientări, 2016). In this study, our goal is to bring arguments that Romanian Language and Literature curricula from primary school (2014) until to the secondary inferior level school too (2017) were built on the same model, following an important and constant dimension of that model: the cure of emotions and accuracy of affectiv domain of personality, in the same time with the development of  rational/ logical intelligence. These are the fundamental values of actual curricula, in our opinion. The question those we will search the answers it’s if one reflection and action space it’s opening in the school, from purpose, values and goals until to the habits and reflectiona, and especially how this space it’s working face to face the contemporary world and  human condition? Our results will be some variants of didactics scenaries and other proposes of strategies for long life learning process but, in the same time, for initially prepearing or future teachers for primary and secondary schools, respectiv the continues development of teachers on diverse steps of their proffesional evolution.

dana poza2În cadrul acestui simpozion, am ales  o temă poetică,  cu genericul – ”Poezia – armă și scut”, în care voi prezenta pe scurt  viziunea mea asupra  acestei entități din perspectiva războiului, privită ca armă și scut, după care voi citi câteva poezii despre război sau scrise în timpul războiului. 

Dincolo de exprimarea plastică și în corelație cu aceasta, titlul  presupune o temă interesantă,  pe care îndrăznesc să o expun în acest  moment, departe de a fi o abordare științifică sau exhaustivă, ci o abordare succintă, ușor febrilă, pronită de la ideea de război ca și conflict armat, cu arme convenționale sau neconvenționale în opoziție sau nu, cu ideea de poezie, generată de război,  creată pe timp de război,   în toate formele sale:
-    conflict militar  sau nu,  scurt sau de durată, între  două  sau  mai  multe
state, grupuri, categorii  sociale  sau  pentru  realizarea  unor  interese financiare,  etnice, teritoriale, economice, politice, război psihologic,  și nu în ultimul rând război al cuvintelor.