s Mai exact, ”oameni, fapte, întâmplări” din vechiul oraș hanseatic, de la Marea Nordului. Puse-ntr-un roman despre-nceputu` veacului trecut, acolo. Sub forma unui policier scris de Cristoph Elbern. Un jurnalist din urbe, știutor a multe din istoria locală. Sexagenar, priceput vădit la narațiunea cu parfum de epocă. Pe care astă carte* o etalează din plin, da` cu echilibru minuțios. Și, spre lauda ei, cu atracție din abundență. Aducând aminte bogat de Conan Doyle și poveștile sale nemuritoare, de pildă...

 simeanu  ...să cânte la piane cerești. Împlinind voia sorții. Lăsându-ne pe noi, pământenii, mai săraci în sunete minunate pe claviaturi. Căci Valentin Gheorghiu și Ioana Maria Lupașcu fost-au doi pianiști remarcabili ai Țării Românești actuale. Purtând fala acesteia dincolo de granițe...
  Născuți la juma de veac unu` după altu în orașe apropiate, porturi la Dunăre, Valentin și Ioana Maria s-au jucat pe clape încă din copilărie. Ajungând, în ani, la măiestrie, la performanță artistică indubitabilă. I-am cunoscut personal pe amândoi și onorat mă declar să-i fi ascultat.

"Voi înşivă mărturisiţi că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci." (Matei 23, 31)

s  Tot mai accentuate. Și infinit mai distructive. Pentru omenire. Care poartă-n sânu-i rău tot mai copleșitor. Demonu` banului și-al puterii stăpânindu-i pe unii paroxistic. Lipsa oricărui scrupul însoțindu-i cotidian. Nebunia, ticăloșia, ura crescândă vertiginos. Setea de sânge, machiavelismul actual, de asemeni. Scopuri politice, ambiții nemăsurate-n domeniu. Corupția, șantaju`, trădarea, asasinatu`. Lupte intestine în și între servicii secrete. Tehnologie utilă, da` și hiperdistructivă. Depinde-n ce mâini se află pe mapamond și la ce servește...

s  Ale cărui jurnale sunt numa` bune de cetit, recitit într-un iulie torid. Finc-avut-a pân-acu` viață plină, norocoasă. Și multe de scris în calculatoru-i. L-a lăsat Dumnezeu cu mare drag de cărți. Vedere bună. Răbdare să noteze câte și mai câte. Despre ele și autori. Cărora le-a adăugat varii momente din existența-i. Bogată neîndoios. Scoasă curajos la lumină și pusă-n valoare de niște ani încoa`. Pentru cine dă hrană și creierului, cum se cuvine...