După cum omul postadamic este un amestec de rai şi iad, voinţa, conştiinţa şi credinţa stabilindu-i sensul de mers în viaţă, tot astfel sunt societăţile şi epocile din istoria lui: Nimic perfect în toate ceea ce-i omenesc, ci totul perfectibil, iar în vremurile de mare restrişte, mai mult sau mai puţin suportabil!
    Cu atât mai mult când vine vorba de istoria României, inclusiv de cea postdecembristă, un surprinzător şi îndrăcit amestec de legiuit şi nelegiuit, de speranţă şi deznădejde, de pălăvrăgeli şi certuri ca la uşa cortului, de iscusite promisiuni în campaniile electorale şi nevrednicii ale aleşilor în lungul interval dintre ele, fapt pentru care nu putem să nu fim de acord cu opinia lui Vlad Georgescu din cartea Istoria românilor de la origini până în zilele noastre (Editura Humanitas, 1992): „...Nici o epocă nu a avut doar părţi rele, chiar şi vremea migraţiilor şi cea fanariotă au adus cu ele şi lucruri pozitive.

(Pilule fără efecte secundare)

             1.Cărțile de morală ale lui Aristotel, adevărată încoronare a gândirii sale sistemice, au ieșit din convingerea sa de nezdruncinat că omul are datoria să fie fericit, virtutea fiind condiția necesară, nu și suficientă, a fericirii! De ce?

(Pilule fără efecte secundare)

             1.A devenit o regulă ca marile hotărâri în viața acestei planete să fie luate de oameni mici la suflet.

(Pilule fără efecte secundare)

             1.Un calpuzan doar de duzină, vrea autentic să devină.

(Pilule fără efecte secundare)

 

            1.Ar fi vai de păsări dacă vulpile ar putea să zboare.