Într-o lume din ce în ce mai improprie visului, o lume a indiferenţei, în care creatorii de limbă

Volumul „Scriitori de dincoace şi dincolo de deal” este o altă lucrare importantă

De când lumea Clujul a fost un loc ce i-a atras ca un magnet (şi) pe maramureşenii... „de dincolo şi dincoace de Deal”!

„Omul sfinţeşte locul” spune o mai veche vorbă românească, iar sensurile ei profunde se-nfiripează şi-n lucrarea de faţă, căci fără de sprijinul Gabrielei Dobrotă această lucrare n-ar fi văzut acum lumina tiparului.
Ea a ridicat imediat mănuşa pe care i-am aruncat-o, atunci când i-am propus să sprijine realizarea acestui mai mult decât un simplu proiect, o adevărată punte de suflet între scriitori din două margini de ţară si neam, între două zone ce mustesc de istorie, cultură şi tradiţii, ambele cu atâta forţă amprentând vieţuierea românească.

„La frontiera Cuvântului” va să fie o lucrare de căpătâi pentru suflarea literară ce şi-a legat nemijlocit numele şi simţirea de municipiul Sighetu Marmaţiei.
Ca orice alt lucru ce se vrea durabil s-a născut greu, deşi repede s-ar putea spune, în numai câteva luni de la iniţierea proiectului.
S-a născut într-un loc ce musteşte de istorie şi cultură, unde spiritualitatea te trage de mânecă, unde înobilarea e la ea acasă.
Se naşte într-un loc cu o mai astfel de istorie, într-o urbe ale căror margini au atins nu mai puţin de cinci ţări cândva.
Ei bine, aci unde toleranţa este la ea acasă - în urbe şi în împrejurimi vieţuind în pace mai multe neamuri, minorităţi şi etnii - într-un loc şi el cu un anume parfum cosmopolit CULTURA se trăieşte, nu se face, nu se împlineşte, nu se pune pe scenă.