Mihai Pop s-a născut la 18 noiembrie 1907, în satul Glod, comuna Strâmtura din județul Maramureș.

Fiecare frunză îşi are începutul într-un mugur, orice fruct se regăseşte într-o floare, orice zbor îşi descoperă punctul de pornire într-un vis.

Strigătură la găină

Zî-mi ceteraş, mai cu drag,

Anul Nou

Obiceiul de a sărbători începutul anului este întâlnită pretutindeni,

„Maramureşul – situat în cursul superior al râului Tisa – formează în privinţa topo-hidrografică un teritoriu închis din toate laturile, de dealuri mari şi munţi înalţi,