neaguContextualitate

Unele cuvinte
își ard consoanele
de sete de rotund,
traversează eterul
cu o goliciune sintactică nedisimulată,
își caută sensul într-un haos
ce-și  găsește beregata strânsă
de mizerii metaforice,

irr3PREALUNGA SECUNDÃ A MORŢII

Doamne, ia-mi toate secundele vieţii acum
dar lasă-mi pentru altădată secunda morţii!
Ia-mi acum trãirile toate, dar lasã-mi
pentru mai târziu trãirea morţii!
Îţi dau acum respiraţiile toate,
dar amână-mi puţin respiraţia morţii!
Ia-mi respiraţia care doare atât şi lasă-mi
durerea de-a fi aproape eu însumi
într-o lume ce moare-nviind,
într-o lume ce-nvie murind,
secundă cu secundă,
clipă după clipă, degeaba!…

OPREA MARIANimediat după revoluţie
 au apărut publicaţii noi
 la poşta lui cupidon din publi-tim
 mulţi căutau fericirea
 pe la tanti Bibi  venea un economist
 la vreo 40 de ani
săptămânal dădea anunţ
 nu-nchega mai nimic
 o lady i-a zis
nu pot să-ţi ofer decât sex
el voia luna de pe cer

irr2Târgul cu Psalmi de Crăciun

„Cheamă-Mă în ziua Necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi” Psalmi, 50:15

Încă de când nu mă născusem mi-a promis Dumnezeu
o audiență de suflet,
speranța izbăvirii mi-a dat, printre rânduri,
încă de când puținii oameni încurcau secundele cu ora.

Nu era nimeni de față atunci,
dar toată lumea își aduce aminte
surâsul Luminii la ceasul greu.

greceanuSunt aici sa dau explicatii

Sa apeși un buton
Sa folosești o cartelă
de acces
să ridici
un chepeng
Ca să fii acceptat vom amâna
prea scurta noastră moralitate
eu nu mă mai întorc niciodată
Cu aceeași limbă
altfel lovește acum limba
Cu sistemul ei inchizitorial