Echim Vancea 2opis

(I)

lacrima se apropie de zorii
tot mai bătrâni
piciorul știrbit simte cum face pașii în van
se face tot mai frig și îți e tot mai greu
să pășești pe picioarele tale
tot mai dezamăgite
că lacrima nu te lasă să mori

ireneGânduri adormite

In splendoarea gândurilor adormite,
Mă-nduplec să pictez un ram.
Caut culorile cele mai îndrăgite
Şi m-aventurez să scriu
chiar și pe geam.
Apare Cupidon
și c-o săgeată-mi frânge,
Tot ce-am pictat atent
în zeci de ani !

Liliana Vieru 2   NOI DOI...
Vreau să împart nopți albe de dragoste,
Să am discuții cu tine pe toate temele.
Să-mi potolești setea nesecată de patimi,
Să-mi săruți și mîngîi toate emisferele...

Vreau să vibrez în mâinile tale,
Să mă cutremur încinsă în joc.
Să ne scăldăm în lacurile corpurilor
Să mă frîngi încleștată-n-tr-un șoc.

Alexa Gavril Balecor de suspine

o regiune plină
de piramide împădurite
pe pantele înclinate
la patruzeci şi cinci
de grade viezurii
şi-au săpat vizuini
întortocheate
şi cresc huceaguri
de carpeni şi rari stejari
iar la bază străjuie
fagii cei înțelepți

Liliana Vieru 1MI-I SETE DE VIAȚĂ!

Mi-i sete de-o viață -
Curată, liberă, senină...
Să sorb din prefața
Blîndă, bună, blajină.

Mi-i sete de viață,
În care tu să fii
Pur ca și fața
Unui prunc, copil.