GOLUL DIN PIEPT

 

Suflet de lemn, femeie!, du-te, du-te!

altarelor nu le-ngâna vre-un semn

du-te acolo unde se-nfiripează focul

și arde-n flăcări sufletu-ți de lemn

MEDITAȚIE EXTREMĂ 10

Pe când doream să constitui odihna 
între două bătăi ale inimii,
muza mea mă aborda astfel:
*De ce nu ceri ajutorul Tatălui Ceresc
pentru unele treburi*
Am intervenit cum că Dumnezeu 
nu se ocupă de fleacuri
Iar pe de altă parte,
nici poezii nu v-a scrie în locul meu...

baladă tăcerii

 

ar trebui să nu mai ştiu

tăcerea nopţilor, pe viu

dar ce să fac, nu e uşor

să spun tăcerii că mi-e dor

E ziua ta, a mea, a noastră

Scumpei mele soţii!!!

 

E greu să îmi exprim iubirea-n câteva cuvinte,

Deci îţi voi spune tot ce-mi trece-acum prin minte.

De mă vei asculta nu vei avea nicicând regrete,

Din vol. „Oglinzi în amurg”; Editura InfoArt Media, Sibiu, 2011.


SĂ DORMI

 

Te chem să dormi

printre cuvintele mele.